Algemene voorwaarden

Header banner

Algemene voorwaarden Air Miles Producten

Touch Incentive Marketing B.V., gevestigd op de Blaak 16, 3011 TA te Rotterdam, met Kamer van Koophandel nummer 24271094, hierna te noemen ‘Touch’, is de partner van Loyalty Management Netherlands B.V., hierna te noemen 'LMN’, gevestigd op de Polarisavenue 81, 2132 JH te Hoofddorp, met Kamer van Koophandel nummer 34089332, voor de categorie “Producten” binnen de Air Miles Webshop, hierna te noemen de ‘Webshop’ (https://product.airmiles.nl).

Touch biedt jou de mogelijkheid om middels de Webshop de door jou gespaarde Air Miles in te wisselen voor een breed aanbod aan producten, hierna te gezamenlijk te noemen ‘Producten’ en individueel ‘Product’. Op het gebruik van de Webshop zijn onderstaande algemene voorwaarden, hierna te noemen ‘Algemene Voorwaarden’, van toepassing.

 1. Je kunt alleen gebruik maken van de Webshop als je een Air Miles account hebt. Met je Air Miles account kun je inloggen op de Webshop. Door gebruik te maken van de Webshop ga je akkoord met deze Algemene Voorwaarden die je hier kunt downloaden en op je eigen device kunt opslaan.
 2. Je kunt met de door jou gespaarde Air Miles producten kopen die op Webshop getoond worden. Het aanbod van Producten geldt zolang de voorraad strekt. Typefouten in de product omschrijvingen evenals wijzigingen in afgebeelde Producten, voorwaarden en de van toepassing zijnde aantallen Air Miles zijn voorbehouden. Touch is niet aansprakelijk voor onvoorziene wijzigingen in het aanbod van de Producten en/of het niet meer leverbaar zijn van Producten. Voor meer informatie, zie de disclaimer.
 3. Je betaalt het door jou gekozen Product door het inleveren van het op het Product van toepassing zijnde aantal Air Miles. Een bestelling wordt niet geaccepteerd als je Air Miles saldo ontoereikend is. Indien voor een Product geldt dat bij bestelling dient te worden bijbetaald in euro’s kan dat via iDeal of creditcard. Nadat de bestelling via de Air Miles Webshop is afgerond, wordt het op de bestelling van toepassing zijnde aantal Air Miles van je Air Miles saldo afgeboekt. Je ontvangt per e-mail op het door jou opgegeven e-mailadres een bevestiging van je bestelling inclusief het aantal afgeschreven Air Miles en het betaalde bedrag in euro’s.
 4. Track & trace notificaties worden doorgaans binnen 2 werkdagen verstuurd. Touch levert de door jou bestelde fysieke Producten doorgaans binnen 5 werkdagen op het door jou bij je bestelling gekozen afleveradres binnen Nederland af. Indien je transportschade constateert, dien je dit binnen 14 dagen na ontvangst per e-mail aan de Touch Klantenservice te laten weten.
 5. Je hebt het recht om zonder opgaaf van reden binnen 14 dagen na ontvangst van een besteld Product de Product te retourneren. Dit heet het “herroepingsrecht”. Tijdens deze periode dien je zorgvuldig om te gaan met het Product en de verpakking, en dien je het Product slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je het Product wenst te behouden. Als je van je herroepingsrecht gebruik wilt maken, dien je het Product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de Touch Klantenservice te retourneren, conform de instructies zoals vermeld op het middels de Webshop ter beschikking gestelde retourformulier. Indien het geretourneerde Product voldoet aan bovenstaande voorwaarden wordt je betaling gecrediteerd en het aantal afgeschreven Air Miles weer teruggeboekt op je Air Miles account. Dit gebeurt binnen 14 werkdagen nadat het product is ontvangen in het warehouse.
 6. Op alle Producten zijn de gebruikelijk geldende garantievoorwaarden van de fabrikant van toepassing. Veelal zijn de garantievoorwaarden los bijgevoegd of maken deel uit van de originele verpakking. Sommige garantiebewijzen dien je direct in te vullen en naar de desbetreffende leverancier te sturen om aanspraak op garantie te maken. Jij bent hier zelf verantwoordelijk voor. Indien je gebruik wilt maken van de garantie dien je vooraf een e-mail te sturen aan de Touch Klantenservice.
 7. Touch heeft het recht om bij iedere vorm van verdacht of frauduleus gedrag door Air Miles account houders de toegang tot de Air Miles Producten Webshop te ontzeggen, zonder verdere opgaaf van reden.
 8. Touch is niet aansprakelijk voor storingen bij de door haar ingeschakelde betaalprovider Mollie. Eventuele probleemgevallen zullen uiteraard zo adequaat mogelijk worden opgelost.
 9. Ondanks dat de Webshop de informatie zo duidelijk probeert weer te geven, kan het zijn dat je vragen hebt over het voorraadniveau, het inwisselen van Air Miles, de leveringsstatus, verzoeken tot annulering van bestellingen, product problemen en –retouren, etc. Je kunt daarvoor contact opnemen met de Touch Klantenservice.
 10. Touch verwerkt jouw persoonsgegevens om je toegang te geven tot de Air Miles Producten webshop en om door jou bestelde Producten te kunnen afleveren. Touch verwerkt jouw persoonsgegevens voor geen enkel ander doel, en verkoopt jouw persoonsgegevens aan geen enkele derde partij. Wel deelt Touch de gegevens over jouw bestelling met LMN, Touch verwijdert jouw persoonsgegeven zodra die niet meer nodig zijn om jou toegang te geven tot de Air Miles Producten webshop dan wel zodra dat wettelijk gezien niet meer verplicht is. Voor meer informatie, zie de privacyverklaring van Touch.
 11. Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland.

Touch Klantenservice
Oostergracht 8
3763 LZ Soest

Contactformulier

E-mailadres: airmiles@touchincentive.com
Telefoonnummer: 085-0022209 (optie 3 van 4, lokaal tarief)

Je kunt hier de algemene voorwaarden downloaden.