Privacybeleid

Header banner

Versie 1.1

Loyalty Management Nederland, hierna te noemen “LMN”, is eigenaar en uitvoerder van het Air Miles Programma, welk programma spaarders in staat stelt om bij partners Air Miles te sparen, en de gespaarde Air Miles in te wisselen voor de aanschaf van producten en/of diensten. LMN is de samenwerking aangegeven met Touch Incentive Marketing B.V., hierna te noemen “Touch”, om deelnemers van haar Air Miles Programma de mogelijkheid te bieden om hun Air Miles in te wisselen via product.airmiles.nl

LMN is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens tot aan het moment dat je je Air Miles inwisselt en een product op product.airmiles.nl bestelt. Touch is verwerker voor LMN voor het mogelijk maken van het inwisselen van de Air Miles. Voor meer informatie over hoe LMN met jouw persoonsgegevens omgaat, zie Privacy- en cookiebeleid - Air Miles .

Vanaf het moment dat je Air Miles inwisselt en een product bestelt, sluit je een overeenkomst met Touch. Touch is de verkoper van het product en dat maakt Touch verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor de bestelling. Touch acht een zorgvuldige omgang en de beveiliging van jouw persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden dan ook nauwkeurig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring kun je lezen hoe we dat doen.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ ?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens wanneer je een bestelling doet op product.airmiles.nl Het gaat dan om jouw voor- en achternaam, straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats en e-mailadres. Nadat je bent ingelogd ontvang Touch van LMN jouw spaarsaldo en een token om de inwisseling van Air Miles mogelijk te maken. Wij verwerken geen persoonsgegevens over je surfgedrag, locatiegegevens, etc .

MET WELK DOEL VERWERKEN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens om jouw bestelling uit te kunnen voeren, eventuele retouren te verwerken, garantieverzoeken in behandeling te kunnen nemen, en om antwoord te kunnen geven op eventuele vragen die je hebt. Daar waar nodig verwerken we jouw persoonsgegevens ook om te voldoen aan fiscale wet- en regelgeving.

OP WELKE WETTELIJKE GRONDSLAG VERWERKEN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS?

De verwerking van jouw persoonsgegevens baseren we op de volgende wettelijke grondslagen:

  • Bij het verwerken van jouw bestelling, het verwerken van retouren en het in behandeling nemen van garantieverzoeken baseren we ons op de uitvoering van de overeenkomst die we met elkaar aangaan
  • Bij het reageren op een vraag of een verzoek baseren we ons op het gerechtvaardigd belang om met jouw contact te hebben en je te helpen
  • Bij het voldoen aan wet- en regelgeving baseren we ons op … jawel, die wet- en regelgeving

HOE LANG WORDEN JOUW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld:

  • Als je een bestelling bij ons doet, bewaren we jouw gegevens zo lang jij een garantieverzoek kunt doen (meestal 2 jaar) alsook zo lang als het vereist is vanuit de fiscale wet- en regelgeving (7 jaar)
  • Als je ons een vraag of een verzoek doet toekomen, bewaren we je persoonsgegevens gedurende 1 jaar vanwege ons interne kwaliteitssysteem. We kunnen namelijk leren van alles wat je ons vertelt. Daarna worden jouw persoonsgegevens verwijderd.

WAAR VERWERKEN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens alleen binnen de Europese Unie.

DELEN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN?

Touch deelt de gegevens over jouw aankoop, zoals het product, met LMN aangezien jij een product koopt met Air Miles. Daarnaast willen Touch en LMN gezamenlijk de aanbiedingen zo relevant mogelijk voor jou maken. LMN verwerkt deze aankoopgegevens om jou persoonlijke aanbiedingen of acties te sturen, die o.a. op informatie uit jouw bestelling gebaseerd zijn. Uiteraard ontvang je alleen aanbiedingen per e-mail als je Air Miles hier toestemming voor hebt gegeven. Ook kan je tegen dit gebruik van jouw persoonsgegevens bezwaar maken in jouw Air Miles account.

Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en zullen jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan de hierboven beschreven doelen van verwerking. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, zoals de bedrijven die jouw bestelling bij je afleveren, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor veilige verwerking van persoonsgegevens.

HOE KUN JE JOUW PERSOONSGEGEVENS INZIEN, AANPASSEN, VERWIJDEREN OF IN DIGITAAL FORMAAT ONTVANGEN?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen, te verwijderen en in digitaal formaat van ons te ontvangen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kunt een verzoek daartoe sturen naar privacy@touchincentive.com dan wel bezwaar maken in jouw Air Miles account.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, kunnen wij jou vragen om nadere identificatie. We reageren zo snel mogelijk, maar sowieso binnen vier weken, op jouw verzoek. Zodra jouw verzoek behandeld is, worden de gegevens die je verstrekt hebt ter identificatie verwijderd.

HOE GAAN WIJ OM MET PERSOONSGEGEVENS VAN PERSONEN JONGER DAN 16 JAAR?

Wij hebben niet de intentie persoonsgegevens te verzamelen over kinderen die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of iemand die een bestelling plaatst ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een kind jonger dan 16 jaar, neem dan contact met ons op via privacy@touchincentive.com. Wij verwijderen deze persoonsgegevens dan per direct tenzij dit niet mogelijk is vanwege fiscale wet- en regelgeving.

DOEN WIJ AAN GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING?

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een medewerker van Touch tussen zit.

HOE BEVEILIGEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en zorgt voor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met privacy@touchincentive.com.

HOE ZIT DAT MET WEBSITES VAN DERDEN?

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden of die jou hebben doorgezonden naar onze website. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens er gebruik van te maken.

HOE KUN JE EEN KLACHT OVER ONS INDIENEN?

Als je een vraag hebt hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan kan je deze stellen via privacy@touchincentive.com. Maar je hebt ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

HOE GAAN WIJ OM MET WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING?

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Bij materiele wijzigingen zullen we je informeren.

WAT ALS IK VRAGEN HEB OVER DEZE PRIVACYVERKLARING?

Als je vragen hebt over jouw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kan je deze stellen door een e-mail te sturen naar privacy@touchincentive.com of door telefonisch contact met ons op te nemen via 085-0022209 (optie 3 van 4, lokaal tarief).