Responsible Disclosure

Header banner

Bij Touch Network B.V. (KVK nummer: 84247274), hierna te noemen ''Touch'',  vinden wij de beveiliging van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Als je een dergelijke zwakke plek, een kwetsbaarheid, hebt gevonden, stellen wij het op prijs als je ons dit zo spoedig mogelijk laat weten. Wij willen graag met je samenwerken om onze systemen steeds beter te kunnen beschermen.

Wij vragen je:

 • Jouw bevindingen te mailen naar privacy@touchincentive.com.
 • De kwetsbaarheid niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om ‘m aan te tonen, of door gegevens van derden in te kijken, te verwijderen of aan te passen.
 • De kwetsbaarheid niet met anderen te delen totdat we ‘m hebben opgelost.
 • Alle vertrouwelijke gegevens die via de kwetsbaarheid zijn verkregen direct te wissen nadat wij het hebben opgelost.
 • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden.
 • Ons voldoende informatie te geven om de kwetsbaarheid te identificeren c.q. reproduceren zodat wij ‘m zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal zijn het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer informatie nodig zijn.

Wat wij beloven:

 • Wij reageren binnen 5 werkdagen op jouw melding. Wij geven aan of het een voor ons nog onbekende kwetsbaarheid is of niet.
 • Als het een onbekende kwetsbaarheid is, gaan we het risico ervan bepalen en beslissen we of we de door jou voorgedragen oplossing implementeren.
 • Zo ja, dan houden we je op de hoogte van de voortgang van het oplossen.
 • Zo nee, dan melden we dit aan je terug.
 • Als dank voor jouw hulp bieden wij een beloning aan van € 25,- voor elke melding van een ons nog onbekende kwetsbaarheid waarvoor wij besluiten een oplossing te implementeren.
 • Als je je aan bovenstaande voorwaarden hebt gehouden nemen wij geen juridische stappen tegen je betreffende de melding.
 • Wij behandelen jouw melding vertrouwelijk en zullen jouw persoonlijke gegevens niet zonder jouw toestemming met derden delen, tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk. In berichtgeving over de gemelde kwetsbaarheid zullen wij, alleen indien je dit wenst, jouw naam vermelden als de ontdekker.

Wij streven er naar om alle risicovolle kwetsbaarheden zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie nadat het is opgelost.