Disclaimer

Header banner

Touch Network B.V. (KVK nummer: 84247274), hierna te noemen ''Touch'', verleent jou hierbij toegang tot product.airmiles.nl en nodigt je uit de aangeboden producten te bekijken en bestellen.

Touch behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover een mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Touch spant zich in om het aanbod op product.airmiles.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op product.airmiles.nl aangeboden artikelen kunnen op ieder moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Touch. Bij sommige artikelen staan actieprijzen. Deze prijzen zijn geldig gedurende een specifieke periode, en zolang de voorraad strekt. Op deze actieprijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.

Voor prijzen en andere informatie over producten op product.airmiles.nl geldt een voorbehoud van programmeer- en typefouten. Je kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Touch. Voor op product.airmiles.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden aanvaardt Touch geen aansprakelijkheid.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Touch en/of haar leveranciers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Touch, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Het Air Miles saldo in onze e-mailings kan vanwege de verwerkingstijd gewijzigd zijn door tussentijdse transacties. Kijk voor jouw actuele Air Miles saldo bij "mijn saldo".

Let op: deze disclaimer kan wijzigen.