Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op het deelnemen aan de actie “Prijzenfestival Bestel & Win” (hierna: “de Actie”). Deze Actie wordt u aangeboden door Boost Loyalty, (hierna: “Boost”) in het kader van Air Miles Loyalty programma ter promotie van Air Miles Producten.

Deelname

 • Deelname aan de Actie is voor iedere Air Miles spaarder gratis. Deelname is enkel mogelijk door het plaatsen van een bestelling tijdens de actieperiode. Alle kaarthouders die tijdens de actieperiode een bestelling hebben geplaatst, dingen automatisch mee naar de prijzen.
 • De Actie loopt van 6 mei 2022 tot en met 31 mei 2022.
 • Deelname aan de Actie is enkel mogelijk voor Air Miles kaarthouders van 18 jaar of ouder.
 • Het ordernummer is het lotnummer.
 • De trekking vindt plaats op 1 juli 2022.
 • Deelname is onbeperkt.
 • Deelname aan de  Actie vervalt, zodra het bestelde artikel geretourneerd wordt. De deelname vervalt niet indien er een deelartikel (onderdeel van een bestelling) wordt geretourneerd.
 • De gegevens van de winnaars zullen voor een periode van twaalf weken na einde van de Actie beschikbaar blijven.
 • Werknemers van Boost, werknemers van Loyalty Management Netherlands B.V. (hierna: “Air Miles “) en andere personen die bij de organisatie zijn betrokken, zijn uitgesloten van deelname.

Prijzen

 • 100 Air Miles hebben de waarde van €1,-.
 • Het totaal van de prijzenpot zal niet hoger zijn dan  € 4.500.
 • De hoofdprijs bedraagt 25.000 Air Miles shoptegoed (ter waarde van €250,-) . De winnaar ontvangt hiervoor per e-mail een kortingscode ter waarde van 25.000 Air Miles. Deze kortingscode is enkel inwisselbaar bij Air Miles Producten en is geldig t/m 31-07-2023.
 • Iedere 100e besteller ontvangt één van onderstaande prijzen. De prijzen zullen in een willekeurige volgorde worden uitgereikt.
 • De winnaar wordt telefonisch of per e-mail op de hoogte gesteld op het door hen opgegeven e-mailadres binnen hun account.
 • De deelnemer verliest het recht op zijn prijs, indien hij niet binnen 4 weken na trekkingsdatum reageert. Vervolgens wordt er een nieuwe winnaar getrokken.
 • De prijzen zijn niet inwisselbaar in speciën of andere voordelen in natura, zoals geld of andere producten en/of diensten.
 • Prijzen zijn persoonsgebonden. De winnaar kan het recht op de prijs niet aan een derde overdragen.
 • Niet alle deelnemers worden individueel op de hoogte gesteld van de uitslag, alleen prijswinnaars ontvangen een persoonlijk bericht.

Aansprakelijkheid

 • Over het Actie reglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de Actie wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken).
 • Trekkingsuitslagen en beslissingen kunnen niet worden aangevochten, om welke reden ook. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.
 • De persoonsgegevens die Boost verzamelt over de deelnemers vallen onder toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“hierna AVG”). De deelnemers hebben wel vrije toegang tot deze gegevens om er zo nodig de verbetering en/of doorhaling van te vragen.
 • De persoonsgegevens die in het kader van de Actie worden verkregen, worden alleen gebruikt voor de Actie en worden niet verstrekt aan derden. Hierop is ons privacy- en cookiebeleid van toepassing.
 • Boost handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 • Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden of die misbruik maken van de Actie, kunnen worden uitgesloten van deelname.
 • Deze Actie en deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht en uitsluitend de Nederlandse rechtbanken zijn bevoegd om de geschillen die kunnen voortvloeien uit of verband houden met deze promotie te beslechten.
 • De Promotor en Verwerkingsverantwoordelijke is Boost Loyalty B.V., Klompenmaker 2, 5253 Nieuwkuijk, dit in het kader van Air Miles Loyalty programma.
 • Indien je een opmerking, vraag of klacht hebt over deze Actie, dan kun je contact opnemen met onze klantenservice op het nummer 085-0022209 (optie 3 van 4, lokaal tarief). Je kunt ook het contactformulier invullen.
 • Boost behoudt zich het recht voor om de Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen, tenzij dit ten nadele van de deelnemer is. Hiervan zal mededeling worden gedaan bij Air Miles Producten.
 • Deze actievoorwaarden zijn te vinden op de actiepagina van Air Miles Producten.